Kontakt

Dr. phil. Horst Nising
Berger Str. 174
D – 60385 Frankfurt
Telefon: +49 69 49 76 43
nising@nisingonline.de
www.ikebana-art.de